بنیاد علمی نخبگان

اخرین اخبار

شنبه, 19 مرداد,1398

فراخوان حمایت از طرحها و ایده های کاربردی

فراخوان حمایت از طرحها و ایده ...

ادامه مطلب

اطلاعیه

اطلاعیه درج نشد

مرکز نوآوری و فناوری استان مازندران

مازندران-بابل میدان آستانه - نبش هادی 13
01132367952

مناسب برای تمامی دستگاه های هوشمند و مانیتور های مختلف

جهت دسترسی راحت تر از تمامی امکانات سایت

Alternate Text